QQ: 2193525075

2017年元旦放假通知 2016-12-30 17:04:00

 尊敬的各位菜主,您好!
 根据国家相关规定,我公司元旦放假安排如下:

 2016年12月31日、2017年1月1日、2日放假三天,3号起正常上班,

 2016年12月31日起至2017年1月2日期间投资订单将在3号以后进行返利,在此期间有投资的用户请提前安排。

 期间有任何问题,可以给我们留言或联系相关客服。

 祝大家元旦快乐!

                                                                                

                                                                     圣财网络科技(北京)有限公司